Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na měsíc červen

Český jazyk

docvičování - určování slovních druhů

                    - určování osoby, čísla, času u sloves

                    - určování rodu, čísla, pádů u podstatných jmen

                    - určování základních skladebních dvojic v jednoduchých větách

- souhrnné procvičování učiva

Čtení

- četba letní a humorné poezie, příběhů o dětech, prázdninové čtení, křížovky, hádanky, slovní hříčky, nadsázky

- čtenářské chvilky s vlastní knížkou

Sloh

- vyplnění jednoduchého formuláře, přihlášky

- formulace a zápis pozdravu z prázdnin

- vymýšlení krátkého vyprávění "Co bych chtěl/a zažít o prázdninách"

12. 6. - závěrečná písemná práce

13. 6. - kontrolní diktát

Matematika

docvičování - převody jednotek objemu, hmotnosti

- souhrnné procvičování učiva

Geometrie

- hry na rozvoj prostorové představivosti

- souhrnné procvičování učiva

6. 6. - závěrečná písemná práce

 

Prvouka

30. 5. - 9. 6.

učeb. str. 67 - 72

Pečujeme o své zdraví

Žijeme zdravě

Chování v lese, ve městě

 

       Anglický jazyk

 • opakujeme a procvičujeme vše, co jsme se společně naučili
 • v učebnici dokončujeme lekci 8
 • vyrobíme rodokmen svojí rodiny s popisem
 • Během školního roku jsme se naučili následující:
 • představit sebe a svoji rodinu
 • říct, jak kdo vypadá
 • říct, jaké má kdo domácí mazlíčky
 • jaké má kdo hračky
 • co má kdo na sobě
 • jaké pokoje jsou v domě a jaký nábytek v nich může být
 • kde jsou různé předměty (na – v – pod)
 • barvy, čísla, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období, počasí
 • ve škole – aktivity a školní pomůcky, hudební nástroje, mimoškolní aktivity
 • co má kdo rád k jídlu
 • nakupování v obchodě a kolik to stojí
 • aktivity na hřišti
 • lidské tělo
 • oblečení